نویسنده = ������������������ ��������
عامل دار کردن نانولوله های کربنی چنددیواره با دی آمین به منظور افزایش جذب کربن دی اکسید

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-81

کیوان رحیمی؛ سیاوش ریاحی؛ مژگان عباسی؛ زهرا فخروئیان