نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثرنانوذرات اکسید تیتانیوم بر عملکرد سورفکتنتهای ساپونین و سدیم دودسیل سولفات در فرایند پاک سازی مخازن ذخیره نفت خام سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

رضا حاج محمدی؛ حسین امانی؛ هادی سلطانی؛ ریحانه عضدی آبادشاپوری


بررسی کلون و بیان هورمون نوترکیب انسانی پاراتیروئید در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 279-285

صادق مجدی؛ حسین امانی؛ قاسم نجف پور؛ مجید شهبازی


استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-120

حسین امانی؛ امیر حسن خواه؛ فرید طالب نیا