نویسنده = �������������� �������� ��������
سنتز کمپلکس‌های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-9

باقر افتخاری سیس؛ غلامرضا گوهری؛ اصغر محمدی؛ حسام الدین یونسی عراقی؛ علی اکبری؛ محمد کاظم بهرامی؛ Matthew Paige


تهیه و کاربرد 6،3-دی‌فنیل‌پیرازین-5،2-دی‌اون به عنوان لیگاندی کارآمد برای واکنش هک

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 57-64

باقر افتخاری سیس؛ مریم زیرک؛ نسرین برجسته؛ ارتان شاهین