نویسنده = �������������� ��������
مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 361-375

محمد رضا طلاقت؛ پیام پرواسی؛ رضا ارجمند


بررسی تجربی حذف زیستی هیدروژن سولفید از گاز دفنگاه شهر شیراز

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 251-260

خدیجه عبادی؛ جعفر جوانمردی؛ پیام پرواسی؛ علی اکبر روستا