نویسنده = ���������� ����������
بررسی اثر اصلاح نانوذره‌های ZIF-8 با سورفکتانت کاتیونی CTAB بر عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته PVA/ZIF-8 در آب‌زدایی از ایزوپروپانول به روش تراوش تبخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

مهسان مکاری نژاد؛ سید سعید حسینی؛ سید علی قدیمی؛ عرفان اسدی