نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 269-285

مجید احمدلوی داراب؛ ناصر اسدزاده؛ کسری محمدزاده عباچی