نویسنده = محمد رضا سردشتی بیرجندی
شبیه‌سازی، کنترل و آنالیز حساسیت کوره‌های شکست حرارتی واحد الفین پتروشیمی مروارید

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 371-385

بنیامین جهانتیغ؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ جعفر صادقی؛ فرهاد شهرکی


بررسی تأثیر افزایش تعداد پله‌ها و افزودن بافل در آب شیرین‌کن خورشیدی پلکانی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 313-325

فروغ درانی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی