نویسنده = ������������������ ��������
شبیه سازی تأثیر نانوذره‌ها بر بهبود خنک کاری بازیافتی در موتور پیشرانه مایع

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 335-349

پوریا عسگری غنچه؛ حسین سوری؛ سعید توانگر روستا؛ حمید پرهیزکار