نویسنده = ���������� ���������������� ��������
جدایش اسفالریت از باطله‌های معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 293-303

بهنام باقری؛ جواد وظیفه مهربانی