نویسنده = ������������ ���������� ��������
مطالعه مولکولی ثابت هنری گاز کربن دی اکسید در حلال‌های خالص

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 99-110

زهرا اسحاقی گرجی؛ علی ابراهیم پور گرجی؛ سیاوش ریاحی