نویسنده = ���������� �������������� ��
مدل اصلاح‌ شده حرکت مواد در استوانه‌های دوار

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 111-123

محمدرضا ی وسفی؛ سلمان موحدی راد؛ منصور شیروانی