نویسنده = محمدرضا ملایری
تاثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

محمدرضا ملایری؛ عاطفه زارعی


چالش اندازه گیری و محاسبه‌ نشست ریزگرد بر روی سطح های گوناگون

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 269-279

احمد عباسی؛ امیرحسین نیکو؛ محمدرضا ملایری