نویسنده = ������������ ��������
تهیه نانوکامپوزیت نقره/کیتوسان برای رنگ‌زدایی از آب

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 57-67

پریسا دارائی؛ نگین قائمی؛ نفیسه امامی


اصلاح جاذب SAPO-34 برای جداسازی 2CO از گاز طبیعی در فشار پایین: بررسی اثر اسیدیته، تبادل یون و نسبت Si/Al

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 121-133

سهراب فتحی؛ سامانه عسگری؛ نگین قائمی؛ شهرام شریف نیا


تأثیر نانو ذره‌های آلومینای اصلاح شده برعملکرد غشای پلیمری در کاهش سختی آب

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 81-95

نگین قائمی؛ پریسا دارائی؛ شیوا پالانی