نویسنده = ���������� ������������ ��������
توسعه روش های مناسب و کاربردی کنترل و پایش تشکیل واکس به منظور بهبود انتقال نفت خام در خطوط لوله

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 349-359

علی اصغر پاسبان؛ سرود زاهدی عبقری؛ علی اکبر میران بیگی


مروری بر مدل سازی و بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-156

خشایار یعقوبی؛ ندا گیلانی؛ سرود زاهدی عبقری