نویسنده = امین بازیاری
بررسی کاتالیست های دارای وانادیم اکسید در فرایند گوگردزدایی اکسایشی برای حذف دی بنزوتیوفن

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-109

سیده فاطمه موسوی؛ امین بازیاری؛ سید مهدی علوی املشی


سنتز گاما-آلومینا با سطح ویژه و حجم حفره بالا به روش سل-ژل با کمک پلی‌اتیلن‌گلایکول

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 89-97

حسین کاظمی؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین بازیاری