نویسنده = �������� �������������� ��������������
سنتز و به‌کارگیری کلروسولفونیل‌کالیکس[4]آرن تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل به عنوان واکنشگر جابه‌جایی شیمیایی در NMR

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 185-194

زهرا ثروتی؛ ماندانا صابر تهرانی؛ سعید تقوایی گنجعلی؛ رضا زادمرد