نویسنده = ������������������ ������ ��������
طراحی، سنتز و ارزیابی زیستی مهارکننده‌های نوین اوره ای آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 321-329

الهام رضایی؛ مهدی هدایتی؛ لاله حقوقی راد؛ سید عباس طباطبایی