نویسنده = ������������ ��������
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل آماری ضریب نفوذ مولکولی گاز اتان در حلال نرمال متیل پیرولیدون با استفاده از روش افت فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

فرزین اوشال؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ شیما عزیزی؛ ضحی عزیزی


مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 181-193

فرزین اوشال؛ شیما عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ ضحی عزیزی