نویسنده = ������������������ ����������
شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 383-399

حامد رضایی عزیزآبادی؛ مسعود ضیابشرحق؛ مصطفی مافی