نویسنده = ���������� �������� ������������������
سنتز لیگاندهای پلی آمین نوین با استفاده از نمک‌های وینامیدینیوم

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-85

عبدالمحمد مهران پور؛ لیلا گودرزی