نویسنده = �������������� ������
تولید سوخت زیستی مایع از ریز جلبک نانو کلروپسیس در فرایند مایع سازی هیدروترمال با استفاده از کاتالیزور های پایه کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

کمیل کهنسال؛ محمد سلیمی؛ سها سماکچی؛ احمد توسلی؛ علی بزرگ