نویسنده = نعمت طهماسبی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز حالت جامد، شناسایی و بررسی کارایی فوتوکاتالیزوری نانو مواد MnSb2O6 برای تخریب مالاشیت گرین تحت نور UVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

علیرضا حکیمی فرد؛ علیرضا نیکویی فرد؛ نعمت طهماسبی؛ حمزه معیری