نویسنده = ������������ ������ ������ ��������
ساخت ابرخازن با استفاده از نانو کامپوزیت‌های نیکل ـ کبالت/پلی پیرول

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-67

سید حبیب اله کاظمی؛ فرزاد روحی؛ سید حجت الله کاظمی؛ محمدعلی کیانی