نویسنده = ���������� ������������ ��������
پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 313-323

حمید یزدانی؛ سعید سمیعی یگانه؛ حسین اکبری نسب