نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 175-192

حدیثه معصومی؛ ثمین حقیقی پور؛ حسین قنادزاده گیلانی