نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������
بررسی جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه ای پادینا در یک سامانه جذب پیوسته

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 155-164

محمدحسن خانی؛ علی اصغر قربانپور خمسه


جذب اورانیوم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 207-217

محمدحسن خانی؛ علی اصغر قربانپور خمسه