نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
استخراج مایع ـ مایع روی از محلول سنتزی سولفاته به وسیله‌ی کلرید بدون استفاده از حلال آلی

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 47-55

محمود عبداللهی؛ احمد خدادادی؛ مهدی هادی نژاد نوکنده