نویسنده = ���������� �������������� ������������
استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-11

محمد فرجی؛ ابراهیم آزادنیا؛ کیانوش خسروی دارانی