نویسنده = ������������������ ��������
سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-119

سیدمحمدرضا میلانی حسینی؛ بیتا یاراحمدی؛ نصیبه سعیدزاده امیری