نویسنده = ������������ ��������
مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 305-311

جواد کمالی؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ طه حسین حجازی