نویسنده = جان فدا، علی رضا
ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر مورفولوژی داربست پلی‌کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

علی رضا جان فدا؛ آزاده آصف نژاد؛ محمدتقی خراسانی؛ مرتضی دلیری جوپاری