نویسنده = ������ ������������ ����������
بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 165-173

محمود محمودی مرجانیان؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین رضا انصاری


بررسی تجربی مکانیسم‌های انتقال جرم و مدل سطح پاسخ جذب گاز کربن دی‌اکسید در نانو سیال آب ـ آلومینیوم هیدروکسید

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-113

سید زهیر بلورچیان تبریزی؛ احد قائمی؛ شاهرخ شاه حسینی


سنتز گاما-آلومینا با سطح ویژه و حجم حفره بالا به روش سل-ژل با کمک پلی‌اتیلن‌گلایکول

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 89-97

حسین کاظمی؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین بازیاری


بررسی عامل های مؤثر بر راندمان صفحه های موج دار جداکننده مایع از گاز

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 77-85

الهامه نریمانی؛ شاهرخ شاه حسینی


بررسی هیدرودینامیک سانتریفیوژ گازی با استفاده از تحلیل CFD

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 89-101

محمدرضا محمدی جوزانی؛ یعقوب بهجت؛ شاهرخ شاه حسینی؛ احد قائمی