نویسنده = حمیدی، یاسر
بررسی کیفیت بنزین و نفتگاز بر اثر انحلال هیدروکربن های لجن نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

سید احمد عطائی؛ یاسر حمیدی؛ امیر صرافی