نویسنده = ���������������� ��������
جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 7-16

مجید طهمورسی؛ امیر صرافی؛ عبدالرضا ایرج منصوری؛ بتول لشکری


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر آسیا کنی گلوله ای بر ساختار و قدرت رنگ بری بنتونیت برای تولید خاک رنگبر

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 35-45

سید محمد صادق حسینی؛ امیر صرافی؛ مجید طهمورسی