نویسنده = پهلوان زاده، حسن
بررسی تعادل فازی سامانه سه جزئی نفتالین ـ تولوئن ـ کربن دی اکسید در فرایند GAS

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 59-67

حسن پهلوان زاده؛ حبیبالله شیرازی زاده


فلوراید زدایی از آب آشامیدنی با ستون جذب بستر ثابت با استفاده از جاذب ارزان قیمت بوکسیت

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 17-24

حسن پهلوانزاده؛ حمیدرضا زارع نژاد اشکذری