نویسنده = اشرفی زاده، سید نظام الدین
حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش لخته سازی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

سینا ثریایی؛ سید نظام الدین اشرفی زاده


بررسی الکترواکسیداسیون کنسانتره مولیبدنیت و بهینه سازی مصرف انرژی فرایند

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 69-76

مرضیه محمودی؛ سید نظام الدین اشرفی زاده