نویسنده = ���������� ���������� ������������
بررسی عامل‌های تعلیق کننده بر توزیع اندازه ذره ها در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن در راکتور مقیاس نیمه صنعتی شرکت پتروشیمی تبریز

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 31-39

علی حمزه زاده گرمی؛ عبدالله سمیعی بیرق؛ محمد سمیع پورگیری؛ نصرالله مجیدیان


بررسی فرایند حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلای آقدره ـ تکاب با استفاده از کانی تالک

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 21-32

عبداله سمیعی بیرق؛ احمد خدادادی؛ محمود عبدالهی؛ محمد مشکینی