نویسنده = ������ ������������ ��������
تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 47-55

وحید ورطه پرور؛ محمد حسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ سید رضا حسن بیگی