نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
بهینه سازی شرایط کشت باکتری اشرشیا کولی برای اصلاح تولید قطعه C-D نوترکیب باکتریورودوپسین

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 93-101

سیروان خوانچه‌زر خوانچه زر؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ جعفر محمدیان موسی آبادی؛ رسول خلیل زاده؛ سمانه اسفندیار


ارزیابی باکتری‪های باسیلوس سابتیلیس، اسینتوباکترکالکواسیتیکوس و سودوموناس در جداسازی نامیزه آب - نفت

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 133-139

وحیدرضا قدیریان؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی