نویسنده = �������� ���������� ��������
ابداع روشی کم‌هزینه و دقیق برای خالص‌سازی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی نوترکیب (hEGF)

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-117

سید عباس شجاع الساداتی؛ رسول خلیل زاده؛ جعفر محمدیان؛ وجیهه خانی


بهینه سازی شرایط کشت باکتری اشرشیا کولی برای اصلاح تولید قطعه C-D نوترکیب باکتریورودوپسین

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 93-101

سیروان خوانچه‌زر خوانچه زر؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ جعفر محمدیان موسی آبادی؛ رسول خلیل زاده؛ سمانه اسفندیار