نویسنده = نسیم طاهونی
تامین هیدروژن و الکتریسیته موردنیاز یک واحد تولید الفین با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

فربد آل عزیز؛ نسیم طاهونی؛ محمدحسن پنجه شاهی


بررسی سطح های گوناگون اصلاح و بهینه‌سازی بخش سرد واحد اولفین بندر امام خمینی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 47-59

نسیم طاهونی؛ نرگس باقری؛ جعفر توفیقی داریان؛ محمد حسن پنجه شاهی


طراحی و بهینه سازی مبدل های گرمایی چند جریانه با در نظر گرفتن نوع پره و تغییر ویژگی های فیزیکی سیال

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-54

نسیم طاهونی؛ سمیرا میریحیایی؛ فاطمه جدا؛ حمیدرضا فلاحی؛ محمدحسن پنجه شاهی