نویسنده = ���������� ���������� ������������
لیچینگ انتخابی روی از پسماند کیک گرم صافی کارخانه های تولید روی با سدیم هیدروکسید

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 71-77

والح آقازاده؛ عبداله سمیعی بیرق؛ محمدهادی سرداری


بررسی امکان استخراج روی از کانی‌های کم عیار اکسیدی با استفاده از باکتری هتروتروف Pseudomonas aeruginosa و تطبیق باکتری به غلظت بالای یون روی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 93-100

محمد مشکینی؛ مهدی ایران نژاد؛ امیر رضا آزادمهر؛ عبداله سمیعی بیرق