نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
حذف بنزن، تولوئن و متازایلن از محلول های آبی توسط نانو زئولیت Fe-ZSM-5 سنتز شده از خاکستر زغال‌سنگ

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 179-196

سید مصطفی حسینی اصل؛ مجتبی معصومی؛ محمود تاج بخش