نویسنده = ���������� ��������
بهینه‌سازی یک سیستم تجدیدپذیر ترکیبی برای تولید توان و هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

اکبر ملکی؛ علی بداخانیان


پتانسیل سنجی مزرعه های خورشیدی با روش های تصمیم گیری چند معیاره در ایران

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 251-271

اکبر ملکی؛ پوریا لطفی؛ رضا شهرکی شهدآبادی؛ محمد حسین احمدی