نویسنده = �������� ���������������� ��������������
بررسی امکان استفاده از امواج ایستای فراصوت با شدت بالا در شکستن امولسیون های نفتی

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 45-57

حانیه غفوریان نصیری؛ محمدتقی حامد موسویان؛ رسول کدخدایی