نویسنده = ���������� �������������� ��������
پیش استخراج کاه گندم با تیمارهای آب داغ و مایع به دست آمده از بازگردانی آن و بررسی تأثیر آن بر شرایط خمیرسازی و ویژگی‌های کاغذ

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 71-78

مختار فیضمند؛ حسین رسالتی؛ حسین کرمانیان؛ حسین جلالی ترشیزی؛ امید رمضانی