نویسنده = �������������������� ������������
رزین تباد‌گر کاتیونی بر پایه پلی بوتیل متاکریلات در اندازه گیری هموگلوبین A1c

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 55-62

مریم نیکخو؛ حبیب اله بهاروند؛ همایون احمدپناهی