نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی تأثیر فعال‌سازی سطحی و پالایش اسیدی در بازیابی کانی ایلمینیت

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 81-88

مصطفی مالکی مقدم؛ عباس سام؛ حسن حاجی امین شیرازی