نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی زمان‌ اختلاط در یک مخزن اختلاط از نوع توربین راشتون

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 89-100

فیروز فاخری؛ جعفرصادق مقدس


اثر زاویه تزریق در اختلاط جتی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 53-60

علی صادق زاده نماور؛ جعفر صادق مقدس