نویسنده = �������������������� ����������
بررسی تجربی بهینه سازی روش استخراج عصاره ریشه والرین با حلال به منظور دستیابی به عصاره استاندارد دارویی

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 61-68

سارا عسگری؛ پریسا خدیوپارسی؛ شمسعلی رضازاده؛ مرتضی پیرعلی همدانی